Centralny Dom Technologii
 
Trwa komunikacja

Bilety on-line

Opisy zajęć edukacyjnych

---

Trwają zapisy na 5-tygodniowy kurs PROGRAMOWANIE I ROBOTYKA dla dzieci w wieku 8-12 lat. 

Opis kursu i program zajęć znajdują sie na stronie Centralnego Domu Technologii w zakładce Oferta. Zajęcia będą odbywały się w soboty w godz. 13:15-14:45. Pierwsze spotkanie: 7 marca 2020 r.

---

W celu uzyskania FV konieczna jest rejestracja w systemie.

---

W przypadku realizacji bonu z programu „Warszawa dla uczniów” prosimy o kontakt telefoniczny 577 557 001. 

Termin płatności faktury wystawionej w ramach programu wynosi 14 dni. W przypadku nieuiszczenia w terminie zapłaty przez Nabywcę wskazanego na fakturze, koszt realizacji zajęć pokrywa Odbiorca lub reprezentująca go osoba rezerwująca.