Centralny Dom Technologii
 
Trwa komunikacja

Wybór wydarzenia

Zwiedzanie wystawy

Sugerowany czas zwiedzania wystawy to 60 minut.