Centralny Dom Technologii
 
Trwa komunikacja

Wybór wydarzenia

Zajęcia dla grup: 7-9 lat

Warsztaty jednorazowe dla grup zorganizowanych.

Zajęcia dla grup: 10-12 lat

Warsztaty jednorazowe dla grup zorganizowanych.

Zajęcia dla grup: 13-15 lat

Warsztaty jednorazowe dla grup zorganizowanych.

Zajęcia dla grup: 16+ lat

Warsztaty jednorazowe dla grup zorganizowanych.

Kursy

5-tygodniowe zajęcia, dzięki którym zgłębisz interesujące Cię zagadnienia z zakresu programowania, robotyki czy druku 3D. Osoba zapisująca się na pierwsze zajęcia cyklu, automatycznie trafia na listę uczestników kursu.

Zajęcia dla nauczycieli

Szkolenia i warsztaty z zakresu metodologii STEAM. Czas trwania: 1,5h / 3h / 6h (zależnie od wybranego scenariusza).

Zajęcia wielopokoleniowe

Zajęcia dla rodzin i innych grup wielopokoleniowych. Dzieci poniżej 13 r.ż. biorą udział w warsztacie z co najmniej jednym rodzicem lub opiekunem.